1

نگهداری از حبوبات و مواد غذایی | جا حبوباتی دیواری

شما عزیزان می توانید با اسنفاده از این محصول حبوبات و مواد غذایی خشک را نگهداری نمایید و از کپک زدن آن ها جلوگیری کنید. این محصول را می توانید با استفاده از پیچ و مهره به دیوار متصل نمایید و محصول جا حبوباتی را بر روی دیوار گذاشته تا جای کمتری از فضای خانه و یا محل کار شما را اشغال کند. شما می توانید با استفاده از این محصول از تمامی حبوبات و مواد غذایی خشک استفاده نمایید.

ادامه مطلب...
1