1

دستگاه بخور سرد برای اتاق نوزاد

استفاده از بخور سرد در اتاق نوزادان موجب افزایش شادابی و طراوت پوست نوزاد و همچنین در بهبود سرفه نوزاد و نرم کردن گلو او بسیار موثر می باشد. استفاده از بخور سرد در اتاق کودکان خطرات احتمالی ناشی از حرارت بالای دستگاه بخور گرم را ندارد زیرا مکانیسم عملکرد دستگاه بخور سرد با گرم بسیار متفاوت می باشد.

ادامه مطلب...

خرید انواع دستگاه بخور سرد و گرم ارزان قیمت

دستگاه بخور سرد طرح لیموبه عنوان یک دستگاه بخور سرد ارزان قیمت می تواند یک گزینه مناسب برای افرادی باشد که به دنبال تامین رطوبت هوای محیط زندگی و کار خود می باشند. از مهمترین ویژگی های این محصول می توان به خاموشی اتوماتیک پس از 4 ساعت به منظور  جلوگیری از آسیب به دستگاه اشاره کرد، با هر بار آب کردن مخزن دستگاه تا 7 ساعت می تواند تولید بخار داشته باشد.


ادامه مطلب...
1